2018. aastal määrati Pedaja Veis OÜ-le PRIA alustava noore ettevõtja toetus. Eesmärgiks oli soetada põllumajanduslikuks tegevuseks vajalik traktor. Soetusmaksumus ületas toetuse summat ja vajalik oli kaasata lisafinantseeringut. Seoses tegevusajaloo puudumisega ei olnud pangad valmis finantseeringut pakkuma. Alustavatel põllumajandusettevõtetel pangast laenu saada on äärmiselt keeruline kui mitte võimatu. Traktori soetamiseks saime lõpuks finantseeringu põllu- ja metsamaa tagatisel laenu pakkuvast ettevõttest LandCredit. Alustava ettevõtte perspektiivist võiks finantseering olla soodsam, aga kokkuvõttes suhtlus ja asjaajamine sujus. Täna on ostetud traktor kasutuses ja laen tagasi makstud.