LandCredit

LandCredit on finantseerimise ettevõte, mille eesmärgiks on panustada maaelu arengusse. Pakume maaomanikele laenu metsa- ja põllumaa tagatisel.

MISSIOON

Soodustada metsa- ja põllumaa omandi säilimist ning heaperemehelikku haldamist läbi maaomanike finantsvõimekuse tõstmise.

VASTUTUSTUNDLIK LAENAMINE

LandCredit lähtub oma töös vastutustundliku laenamise põhimõtetest:

  • Kliendi krediidivõimelisuse hindamiseks teostame maksevõime analüüsi, tuginedes kliendilt saadud ja avalikest allikatest kogutud informatsioonile
  • Veendume kliendi võimekuses laenukohustusi täita
  • Teavitame klienti lepinguga seotud riskidest ja tingimustest
  • Soovitame kliendil laenuvõtmine põhjalikult läbi mõelda
  • Eeldame kliendiga avatud ja ausat kahepoolset suhtlust
  • Leiame makseraskustes kliendiga võimalusel mõlemaid pooli rahuldava kompromissi