MEIST

Millega tegeleb LandCredit?

LandCredit on Eesti kapitalil põhinev finantseerimise ettevõte, mille eesmärgiks on panustada Eesti maaelu arengusse. Pakume maaomanikele laenu metsa- ja põllumaa tagatisel. Tänu ulatuslikule kogemusele suudame maa väärtust õiglaselt hinnata ja suudame pakkuda põllumajandus- ja metsandussektori eripäradele vastavaid lahendusi.

Missioon

Soodustada metsa- ja põllumaa omandi säilimist ning heaperemehelikku haldamist läbi maaomanike finantsvõimekuse tõstmise.

Vastutustundlik laenamine

LandCredit lähtub oma töös vastutustundliku laenamise põhimõtetest:

  • Kliendi krediidivõimelisuse hindamiseks teostame maksevõime analüüsi, tuginedes kliendilt saadud ja avalikest allikatest kogutud informatsioonile
  • Veendume kliendi võimekuses laenukohustusi täita
  • Teavitame klienti lepinguga seotud riskidest ja tingimustest
  • Soovitame kliendil laenuvõtmine põhjalikult läbi mõelda
  • Eeldame kliendiga avatud ja ausat kahepoolset suhtlust
  • Leiame makseraskustes kliendiga võimalusel mõlemaid pooli rahuldava kompromissi

Soovime olla usaldusväärne partner Eesti maaomanikele metsanduses ja põllumajandussektoris, sest väärtustame maatulundusmaa olemust. Pakkudes paindlikke ja sektori eripärasid arvestavaid finantseerimislahendusi aitame häid ideid ellu viia ilma maaomandi müügita.