Asjatundlik laenupartner põllu- ja metsamehele - LandCredit

Asjatundlik laenupartner põllu- ja metsamehele - LandCredit

LandCredit on Eesti kapitalil põhinev ettevõtte, mis tegeleb põllu- ja metsamaa tagatisel laenude andmisega. Ettevõte tuleb appi siis, kui on vaja kiiret ja paindlikku finantseerimist olukorras, kus pankade poolt pakutavast ei piisa.

Kuus aastat tagasi asutatud LandCredit kuulub aastaid põllu- ja metsamaa sektoris tegutsenud Vestman gruppi. Meie klientideks on kitsalt põllu- ja metsamajandusega tegelevad ettevõtted ja FIE-d. Ettevõtte juhatuse liige ja müügijuht Matis Kivila selgitab, et laenutegevuses ei konkureeri LandCredit otseselt pankadega ning soovitus on laenuküsimustes suhelda alati ka kodupangaga. „Pangafinantseering on küll mõnevõrra soodsam, aga teatud juhtudel on vaja laenu kiiresti ja paindlikult ning siin saab just LandCredit appi tulla,“ sõnab ta. „On juhtumeid, kus tehing sõltubki sellest, kas on võimalik kiiresti laenu saada. Meil võtab protsess laenu taotlusest kuni laenu väljastamiseni aega kuni nädala. Asjaajamine on väga kiire ja ilma liigse bürokraatiata.“

Millistel juhtudel on mõistlik kasutada LandCrediti poolt pakutavat finantseeringut?

  • Põllu– või metsamaa ostuks. Sageli on tehinguga kiire, sest müüjal võib olla maale mitmeid pakkujaid ja müüja müüb sageli kinnistu sellele, kes esimesena tehinguks valmis on.
  • Käibekapitalilaenud hooajatööde rahavajaduse katteks (tehnika uuendamine või uute masinate soetamine).
  • Erinevad investeerimisprojektid, kus tekib ajutine rahavajadus – nt PRIA projektid, mida on vaja korraks finantseerida.

Asjatundlik laenupartner põllu- ja metsamehele - LandCredit Asjatundlik laenupartner põllu- ja metsamehele - LandCredit Asjatundlik laenupartner põllu- ja metsamehele - LandCredit

Tegutsemiskiirus on põllu- ja metsandussektoris oluline!

Üheks väga oluliseks tugevuseks peab LandCredit enda tegutsemiskiirust. LandCredit annab laenu kolmest kuust kuni kolme aastani. Kuna ettevõttel on pikaajaline põllu- ja metsamajanduse taust, hindavad nad tagatise ära kiiresti ja tasuta. Tagatise hindamine on tegevus, mis pankade puhul võib venida väga pikaks. Samas toob Kivila välja juhtumi, kus üks metsafirma ostis 1000 hektarit maad ja LandCreditil kulus tagatise hindamiseks kaks päeva. Pankades võib hindamise ja menetlemise protsess venida kuude pikkuseks.

LandCrediti laenude intressitase algab alates 10%, millele lisandub ka euribor. „Samas on oluline välja tuua see, et tegelik kulu võrreldes teiste laenupakkujatega võib olla väiksem, sest oleme ära jätnud laenu kõrvalkulud. Näiteks puudub lepingutasu ning laenu ennetähtaegse lõpetamise tasu on soodne või puudub üldse,“ selgitab Kivila. „Kuna meil ennetähtaegse lõpetamise tasu puudub, ei seo me klienti endaga. Meil on olnud ka laene, mille klient maksis tagasi kaks nädalat pärast laenu võtmist, sest sai selle pangast refinantseerida.“

LandCredit laenu miinimumsuurus on 5 000 eurot. Kõige tavalisem küsitav laenusumma jääb 70 000-100 000 euro vahele. Samas saab ettevõte appi tulla ka suuremahulisemate (1-2 mln eurot) projektide finantseerimisel.

Kuidas laenu taotleda?

Kõige lihtsam on seda teha LandCredit kodulehelt (https://www.landcredit.ee), kust saab lihtsalt laenutaotluse ära täita või saata oma soov e-kirjaga. Tagatist hindab LandCredit distantsilt erinevate andmebaaside abil, mis võtab aega 2-3 päeva ja pärast seda jõuab taotlejani juba esmane laenupakkumine. Kui see pakkumine sobib, vaatab selle paari tööpäeva jooksul läbi laenukomitee ning edasi liigutakse juba tehingusse. Oluline on välja tuua see, et laenupakkumise küsimine ei kohusta küsijat millekski ning seega võib taotlust esitada ka enda laenuvõimekuse väljaselgitamiseks.

Miks valida põllu- või metsaettevõtte finantspartneriks just LandCredit?

• Meie pakutav laenusumma on kuni 90% tagatise väärtusest. Tänu kogemustele oskame põllu- ja metsamaad õiglaselt väärtustada ja suudame pakkuda suuremat laenusummat.

Kiire taotlusprotsess. Teeme esmase pakkumise paari tööpäeva jooksul ja vajadusel on võimalik tehingusse minna 5 tööpäeva jooksul.

Tagatise hindamine TASUTA. Põllumaa ja metsakinnistute väärtuse hindamise viib läbi LandCredit ja Sinu jaoks on see tasuta.

Tagasimaksed vastavalt rahavoogudele. Pakume nii annuiteet- kui bullet-graafiku alusel laenu tagastamist, kuid võtame arvesse iga kliendi personaalseid vajadusi ja pakume ka teisi tagasimakse lahendusi