Metsaomanike uued abimehed - väikesed metsatöömasinad

Malwa

Kuigi Eesti metsades on siiani valdavalt kasutuses võimsad metsalangetustraktorid ja kokkuveotraktorid, siis järjest enam tuleb nende kõrvale ka väikseid metsamasinaid, mis sobivad ideaalselt töötama noores puistus või pehmel pinnasel.

Eestis raiutakse keskmiselt kümmekond miljonit tihumeetrit puitu aastas ning on ilmselge, et suured ja võimsad langetustraktorid ehk harvesterid on tulnud Eesti metsadesse selleks, et jääda. Ei kujuta ju tänapäeval enam keegi ette, et sellise töömahu teeksid saemehed käsitsi. Vähe sellest, kaasaegne metsalangetustraktor pole ammu enam pelgalt metsa ülestöötamise masin, vaid sootuks midagi enamat. Tegemist on orgaanilise osaga puidutööstuse tarneaheast, kus masin lõikab puidu täpselt mõõtu, mis on saadetud masina arvutisse. Harvesteride kõrval töötavad metsades ka kokkuveotraktorid ehk forvarderid, mis koostöös moodustavad metsamajanduses väga efektiivse koostöö tandemi.

Paraku on võimsate ja kuni 20 tonni kaaluvate metsatöömasinate kasutamisel ka oma varjukülg. Rasked masinad jätavad pehmele metsapinnasele sügavad roopad, kuna Eestis jääb järjest vähemaks pakaselisi talvepäevi, mis korralikult maapinna külmutaksid. Kuna aga arvestatav osa Eesti pindalast on soine, siis on nende masinatega seal töötamine problemaatiline. Samuti saab neid masinaid kasutada nende suuruse tõttu peaasjalikult uuendusraietel, kuna valgustus- ja harvendusraietel pole neid mõistlik kasutada. Samas on valgustus- ja harvendusraietelt saadav puit ülioluline nii puidu – kui energiasektoris.

Valgustus- ja harvendusraietelt saadav puit on näiteks järjest kasvav energiaallikas. Eestis oli 2017. aastal biomassi osakaal primaarenergia allikate seas 15,4% ja energia lõpptarbimises 14,4%. Taastuvatest energiaallikatest toodetud soojusenergia moodustas 2017. aastal kogu toodetud soojusenergiast 57%, millest ligi 46% saadi biomassist. Seega annavad metsatööstuse ja puidutööstuse jäätmed Eesti kütusemajandusse olulise panuse, kuna halva kvaliteediga puit ja puidutööstuse jäätmed mängivad nii soojus- kui ka elektrienergia tootmises üha suuremat rolli.

Lahendus – väikesed metsatöömasinad

Rootsi tehnikatootja Malwa Forest AB hakkas kümmekond aastat tagasi tootma väiksemaid 5,5 -7 tonnise tühikaaluga langetustraktoreid ja väljavedajaid, mis tallavad vähe metsaalust. Kuna masinatel on vaid kahemeetrine gabariitlaius, siis tagab see suurepärase manööverdamisvõime kasvavate puude vahel ja tänu sellele puudub nende masinatega hooldusraiet tehes vajadus nelja meetri laiuste kokkuveoteede järele. Malwa on suurepärane tööriist ka soisel pinnasel, sest kui masinale paigaldada veel 700 mm laiuseid esirattaid, väheneb masina erikaal pinnasele veelgi.

Eestis esindab Malwa metsatöömasinaid Harvarder OÜ, mille esindaja Andres Müürisepp on aastakümneid puutunud kokku metsamasinatega ja tegelenud ka 15 aastat metsamasinate operaatorite koolitusega. Malwa metsatöömasinate juurde tõi teda kogemus, et pahatihti jääb võimsate metsamasinate tööst maha üsna kole vaatepilt. „Võimsate masinatega harvendusraiet tehes mõjub see esmalt kasvavatele puudele halvasti ja ka visuaalselt jääb kohati maha päris õudne pilt,“ rääkis ta. „Sellepärast oli mul aastaid idee, et harvendusraieid peaks tegema pisikeste kergete masinatega, et metsast kasvaks järgnevatel aastatel midagi mõistlikku.“

Malwa Forest AB on noor ettevõte, millel tänavu täitub alles kaheteistkümnes tegutsemisaasta, kuid Eestisse jõudsid esimesed Malwa masinad viis-kuus aastat tagasi ning Müürisepp ei teinud saladust, et metsamehed võtsid masina alguses vastu pigem umbusuga. Kuid noore ettevõtte loodud masin tõestas ennast Eestis üsna kiiresti ning siinsed metsamehed tõdesid, et Malwa sobib suurepäraselt metsas toimetamiseks, kuna tegemist on mugava ja lihtsa masinaga. Praegu tegutseb Eestis juba paarkümmend Malwa metsatöömasinat ja eriti rahul on väikemasinate tööga väikesed erametsaomanikud, kuna pärast Malwa töötamist jääb pilt tehtud töödest kena.

Usewood – Eestis arendatav metsatöö minimasin

Kui Malwa on mõeldud eelkõige alternatiiviks suurtele ja rasketele metsatöömasinatele, siis Soome Useniuste perefirma: Jussi-Pekka, Olli, ja teised, töötasid oma ettevõttes Usewood Forest Tec Oy välja minimetsatöömasina eelkõige Põhjamaade väikemetsaomanikele. Eestis hakati Usewoodi masinaid kasutama alates 2015 aastast, kusjuures mida aeg edasi, seda enam kasutatakse Usewood minimetsamasinaid järjest enam harvendusraietel igapäevase professionaalse töö tegemisel. Masina lisaseadmena saab kasutada võsaketast metsakultuuride hooldamiseks ja ka mittelikviidse valgustusraie tegemiseks.

Paljud on kuulnud Eestis Metsise kaubamärgi all arendatavast metsaveotraktoritest ja harvesteridest, et ka Usewoodi arendatakse mitmendat aastat juba Eestis. Masinaid toodab Eestis Usewood Eesti OÜ, mis on koostöös Soome firma Forest Tec Oy-ga valmistanud masinaid juba 2019. aastast alates ja 2021. aasta algusest on Usewood täielikult arendatav Eestis. „Koostöös Olli Useniusega oleme Eestis masinaid kokku pandud mitmeid aastaid, kuid kuna Usenius paar aastat tagasi oma ettevõtte aktiivsest juhtimisest taandus, siis ostsime ära kogu tehnilise dokumentatsiooni ja masina edasine arendus käib nüüd Eestis Usewood Eesti OÜ nime all,“ rääkis ettevõtte osanik ja juhatuse liige Tiit Kosenkranius, lisades, et masina arendus on viimastel aastatel teinud suure edasimineku ja samuti töötab ettevõtte hooldusvõrgustiku loomise nimel.

Usewoodi minimasina eelised tulevad eelkõige välja siiani mittelikviidsena tehtud esimese harvendusraie puhul, mis läheb metsaomanikule maksma mitusada eurot hektari kohta ja mille kulu saab katta metsast väljaraiutava materjali arvelt. Masina 1,5 meetrine laiuse tõttu pole vaja metsa kokkuveoteid, mille tõttu jääks aastakümneteks tühjalt seisma 20 protsenti metsamaast. Tiit Kosenkranius lisas, et kuna Usewood on kerge masin, siis pole vaja masina alla kuhjata pehmel pinnasel liikumiseks oksavalle ja oksamaterjali saab seega müüa hakkepuiduks.

Usewoodi müüja annab ostjale töö kaasa

Minimasina eeliseks on suurematega võrreldes madalamad ekspluatatsioonikulud ja oluliselt madalam hind. Tiit Kosenkranius lisas samas, et praktiliste tööde käigus on selgunud, et harvendusraiel, kus väljaraiutavate puude keskmine tüvemaht on 0,02-0,04 tm, on Usewoodi tootlikkus samas suurusjärgus suurema ja kallima harvesteriga. Masina operaatori töökeskkond jääb mugavuselt alla vaid ehk kabiini ruumikuse osas ning sarnaselt võimsatele metsatöö masinatel on Usewoodi töö on juhitav ja kõik operatsioonid reguleeritavad läbi arvuti. Minimasina kasutamise teeb mugavaks ka masina transportimise võimalus sõiduauto treileriga.

Kuna Usewoodi kaal on vaid 2,5 tonni, siis on võimalik seda transportida kuni 3,5 t kogumassiga haagisel ja pole vaja kasutada eraldi suuremat treilerit. Eestis on praegu 10 Usewoodi metsamasinat. Kaks kokkuveotraktorit, harvesterid ja ka kombimasinad. Kõige uuema Usewoodi omanik Eestis on erametsaomanik, kellel on 200 ha jagu noort metsa ja kes toimetab igapäevaselt minimasinaga oma metsas ning on sellega väga rahul.

Ettevõtjale, kes ostab teenuse osutamiseks Usewoodi masina, on võimalik töö nö. kaasa anda. Metsaühistute abiga on korraldatud hulgaliselt harvendusraieid erametsades. Huvi minimasinate töö vastu on erametsaomanike hulgas jätkuvalt suur. Usewood on suurepärane alternatiiv saemeestele, kuna masinamehe töö ei sõltu ilmastikust ja lisaks soojas ja kuivas kabiinis olles on võimalik töötada ka pimedal ajal, sest masinatele paigaldatud LED- lambid valgustavad piisavalt.

Usewood

Miks valida põllu- või metsaettevõtte finantspartneriks just LandCredit?

Meie pakutav laenusumma on kuni 90% tagatise väärtusest. Tänu kogemustele oskame põllu- ja metsamaad õiglaselt väärtustada ja suudame pakkuda suuremat laenusummat.

Kiire taotlusprotsess. Teeme esmase pakkumise 1 tööpäeva jooksul ja vajadusel on võimalik tehingusse minna 5 tööpäeva jooksul.

Tagatise hindamine tasuta. Põllumaa ja metsakinnistute väärtuse hindamise viib läbi LandCredit ja Sinu jaoks on see tasuta.

Tagasimaksed vastavalt rahavoogudele. Pakume nii annuiteet- kui bullet-graafiku alusel laenu tagastamist, kuid võtame arvesse iga kliendi personaalseid vajadusi ja pakume ka teisi tagasimakse lahendusi.

Noorendik