Vahendeid napib? LandCredit paneb metsaostul õla alla!

Mets_LandCredit

Huvipakkuv metsakinnistu on, aga rahalisi vahendeid selle ostuks napib? Eesti ettevõte LandCredit ulatab abikäe ja aitab metsa ihkavatel klientidel oma uue kinnistuni jõuda.

Metsa ost on mahukas protsess. Seetõttu on hea, kui on professionaale, kes kinnistu ostmisel ja selle majandamisel abikäe ulatavad. LandCredit tegutseb selle nimel, et ükski metsatehing tegemata ei jääks ning annab laenu metsa- või põllumaa tagatisel ka juhul, kui pank pole nõus finantseerima. Kiire protsess garanteerib maaomanikule laenutaotluse vastuse juba 24 tunni jooksul, et ükski töö ei jääks ressursside puudumise tõttu tegemata. Et maaomaniku elu veelgi lihtsamaks ja kasumlikumaks muuta, aitab LandCrediti partner Vestman Mets hoolitseda nii maa hindamise kui majandamise eest viisil, mis toob tulu just maaomanikule.

Professionaalne partner kõne kaugusel

LandCredit aitab Eesti ettevõtetel rahastada metsa- või põllumaa ostu maa tagatisel. Seejuures on tagatiseks oleva maa hindamine kliendi jaoks tasuta! LandCredit aitab ka siis, kui pank on mingil põhjusel finantseerimisest keeldunud. Võimalik on kombineerida ka panga ja LandCrediti rahastust, et vajalik summa maa ostuks kokku saada.

LandCrediti teenused on suunatud nii väikestele kui suurtele ettevõtetele, nii väikeste kui suurte kinnistute ostuks. „Meie poole võib pöörduda ka lihtsalt tutvuse tegemiseks ning ülevaate saamiseks,“ räägib LandCredit AS juhataja Matis Kivila. Klient saab esimesel kohtumisel hea ülevaate ettevõtte tegevustest ning kaardistatud enda vajadused. „Saame anda nõu ja klient saab oma kinnistu kohta rohkem informatsiooni,“ lisab ta, et igal juhul lahkub klient kohtumiselt teadlikumana ja enesekindlamana. Lisaväärtusena saab tasuta hinnatud ka olemasolev metsa- või põllumaa. Aga kuidas teada enda olemasoleva tagatise väärtust või seda tõsta?

Kui palju on minu maa väärt?

LandCredit teeb koostööd metsahaldusfirmaga Vestman Mets, mis täna haldab nii suur- kui väikeklientide jaoks enam kui 21 000 hektarit metsa. Vestman Mets korraldab metsakinnistute hindamist, nende haldust ning vajadusel organiseerib erinevaid metsamajanduslike või kasvatuslike tööetappe. „Sooviksime ju kõik omada paremat ülevaadet, mis tegelikult meie metsaga toimub,“ sõnab Vestman Mets AS haldusteenuse juht Mihkel Rünkaru. „On vahe, kas tegu on metsaga või hästimajandatud metsaga. Metsaomaniku eesmärk võiks olla jätkuv investeerimine ja turvaline tagala- mets kasvab, haigused seda ei kimbuta ja kinnistu on korras.“ Millest aga maatüki hind sõltub?

Iga mets on erinev ja nii on ka hindamisprotsess erinev. Lõpliku hinna kujundavad mitmed erinevad faktorid – kinnistu asukoht, ligipääsud, piirkond ning ka see, millised liigikooslused kinnistul kasvavad. Vestman Metsal ja LandCreditil on spetsialistid, kes aitavad välja selgitada olemasoleva kinnistu õiglase turuväärtuse. „Hindame eraldi tagatiseks tuleva kinnistu ning saame laenu anda kuni 90 protsenti selle turuväärtusest,“ räägib Kivila hindamise protsessist. „Pole vaja kalleid hindamisakte, vaid teeme ise kõik vajaliku ära ning hindame metsa reaalse turuväärtuse.“ Õigesti hinnatud maa on omaniku jaoks suurim väärtus, mille najal edasiseid tehinguid teha. Et kinnistu hind oleks võimalikult kõrge, on oluline selle õige majandamine.

Metsa majandades raha teenima

Hea metsakinnistu on hästi majandatud. Metsa majandamine võib olla aja- ja ressursikulukas, ent selleks pole eraldi LandCreditilt rahalist tuge vaja. Vestan Metsa haldusteenuse käigus tehtud raied tagavad piisava rahavoo, et maksta halduskulud ning teenida omanikule ka tulu. LandCredit tuleb appi siis, kui plaan on oma metsamaad suurendada ning kinnistuid või metsapakette juurde osta.

„Kui inimene saab metsaomanikuks esmakordselt, võib tal tekkida mitmeid küsimusi. Kaardistame metsaomaniku ja enda jaoks ära hetkeolukorra ning vajadusel aitame luua metsamajandamise kava,“ räägib Rünkaru. Metsamajanduskava annab omanikule, majandajale ja laenuandjale hea ülevaate, mis seisus on tema mets, mis seal kasvab ning kuidas seda peaks majandama. Võib olla, et kinnistu põhjapoolne osa vajab hoopis teistsugust hoolt kui lõunapoolne. „Suuname klienti vastavalt tema soovidele. Kui on soov anda tulevastele põlvedele edasi täisväärtuslik terve mets, saame selles klienti abistada – teha valgustus- ja harvendusraieid, viia läbi dialooge naabritega või aidata luua kinnistule ligipääse,“ selgitab ta. Ka dokumentatsiooni pärast ei pea kinnistu omanik soovi korral muretsema. Vestman Mets tegeleb kõigega.

Mine metsa!

Mets on olnud alati eestlaste üks suurimaid rikkuseid. Mets on koht, kuhu minna puhkama, avastama või eluks vajalikku koguma. LandCredit on võtnud oma eesmärgiks toetada läbi maaomanike finantsvõimekuse tõstmise metsa- ja põllumaa omandi säilimist ja kvaliteetset metsamajandamist. Ükski toimetus ei tohiks jääda puuduva raha taha ning selleks pakub ettevõte paindlikke finantseerimislahendusi. Nii saab häid ideid ellu viia kinnistuid müümata ning nautida kauneid metsakinnistuid ka saja aasta pärast!

Tutvu lähemalt LandCrediti teenustega nende kodulehelt.

Vestman Metsa teenustega saab tutvuda nende kodulehel.

Miks valida põllu- või metsamaa ostu finantseerimiseks just LandCredit?

Laenusumma kuni 90% tagatise väärtusest. Tänu kogemustele oskame põllu- ja metsamaad õiglaselt väärtustada ja suudame pakkuda suuremat laenusummat.

Kiire taotlusprotsess. Teeme esmase pakkumise 1 tööpäeva jooksul ja vajadusel on võimalik tehingusse minna 5 tööpäeva jooksul.

Tagatise hindamine tasuta. Põllumaa ja metsakinnistute väärtuse hindamise viib läbi LandCredit ja Sinu jaoks on see tasuta.

Tagasimaksed vastavalt rahavoogudele. Pakume nii annuiteet- kui bullet-graafiku alusel laenu tagastamist, kuid võtame arvesse iga kliendi personaalseid vajadusi ja pakume ka teisi tagasimakse lahendusi.