Metsamaid tabanud hinnaralli paneb ostjad proovile

Metsamaid tabanud hinnaralli paneb ostjad proovile

Metsamaas nähakse sageli turvalist rahapaigutust ja kaitset inflatsiooni vastu. See on pannud metsamaid kokku ostma aina rohkem fonde ja ettevõtteid, mis ei ole metsandusega seotud ning mille tõttu on metsandusettevõtete jaoks metsade hind hakanud tõusma kättesaamatult kalliks.

Eestis vahetab aastas omanikku 20 000 – 25 000 hektarit metsamaad. Eelmisel aastal tehti ligikaudu 2 700 tehingu, mille väärtus oli 118 miljonit eurot. Aasta-aastalt on konkurents ostjate seas läinud järjest tihedamaks. Lisaks traditsioonilistele metsandusettevõtetele ostavad metsa fondid ja teised ettevõtted, kel otsene seos metsandusega puudub, kuid kes näevad metsamaas turvalist rahapaigutust. Ei ole harvad juhud, kus müüakse mõni start-up- või mõni muu ettevõte ja suur osa saadud kapitalist suunatakse metsamaade ostu.

Metsamaa keskmine hind

Tekkinud olukord paneb keerulisse seisu traditsioonilised metsandusettevõtted, kelle majandustulemused on otseselt seotud metsamajandamisega. Teatud juhtudel puudub hindades loogika ja ratsionaalsete aspektide asemel loevad emotsioonid. Nii jääbki sageli müüki tulnud metsamaa ostmata, sest kõrged hinnad lükkavad projektist saadava kasumi liiga kaugesse tulevikku.

Ka Metsamaahalduse ASi esindaja Martin Tammejuur on sama meelt. „Olles metsa ostja, näen selgesti, et viimastel aastatel on metsamaa hinnad igal aastal hoogsalt tõusnud, seda näitab ka hinnastatistika. Võin öelda, et järjest enam koondub maaomandist suurte (maa)omanike kätte. Selles olukorras oleme ise käitumas nõnda, et jälgime olukorda ja ostame kinnistuid juurde vastavalt plaanile ja vajadusele.”

Metsandusettevõtetele annab maaostudeks tuge finantsettevõte, mis päriselt sektorit tunneb

Selleks, et mõistliku ostuvõimaluse tekkimisel olulised maaostud ka tänases olukorras tegemata ei jääks, on kapitali vajaduse korral üheks võimaluseks kasutada ASi LandCredit abi. Olles metsandussektoris üks tuntumaid pankadeväliseid finantseerijaid, suudetakse pakkuda operatiivseid lahendusi maade ostudeks ja ka muuks.

„LandCrediti sooviks ei ole panku asendada vaid olla neile täienduseks,“ lisab ASi LandCredit juhataja Matis Kivila, „meie kaudu on võimalik laenu saada märksa kiiremini kui pangast. Samuti hindame tagatiseks tuleva maa ise. LandCredit kasutab unikaalset metsamaa hindamise metoodikat, mis võimaldab ka suure arvu metsakinnistute olemasolul saada lühikese ajaga õiglane turuväärtus. Seetõttu võib klient meie kaudu saada sageli suurema finantseeringu. LandCrediti laenu kasutamine annab kliendile lisaaega läbirääkimisteks pankadega. Kuna LandCreditiga sõlmitud laenulepingu lõpetamine on lihtne ja ilma oluliste kuludeta, võib klient sobival võimalusel alati meie juurest edasi liikuda.“

Miks valida põllumaa ostu finantseerimiseks just LandCredit?

Laenusumma kuni 90% tagatise väärtusest. Tänu kogemustele oskame põllu- ja metsamaad õiglaselt väärtustada ja suudame pakkuda suuremat laenusummat.

Kiire taotlusprotsess. Teeme esmase pakkumise 1 tööpäeva jooksul ja vajadusel on võimalik tehingusse minna 5 tööpäeva jooksul.

Tagatise hindamine tasuta. Põllumaa ja metsakinnistute väärtuse hindamise viib läbi LandCredit ja Sinu jaoks on see tasuta.

Tagasimaksed vastavalt rahavoogudele. Pakume nii annuiteet- kui bullet-graafiku alusel laenu tagastamist, kuid võtame arvesse iga kliendi personaalseid vajadusi ja pakume ka teisi tagasimakse lahendusi.