Kuidas peaks põllumees jaksama osta põllumaad?

Kuidas peaks põllumees jaksama osta põllumaad? Loe pikemalt- https-::www.pollumajandus.ee:sisuturundus:2021:10:26:kuidas-peaks-pollumees-jaksama-osta-pollumaad

Põllumajandussektor on üle elanud viimastel aastatel muutlikke aegu. Teatud piirkondades on ilmastikuolude tõttu saagikused jäänud alla ootuste. Tõusnud on sisendite ja tehnika hinnad, millele lisandub kiire maahindade tõus. See kõik on pannud põllumehe keerulisse olukorda.

Maa omamine põllumehe jaoks on kriitilise tähtsusega. Selleks, et püsida konkurentsis ja olla jätkusuutlik, on vaja leida uusi lahendusi põllumaa ostuks olukorras, kus viimase paarikümne aasta jooksul on põllumaa väärtus tõusnud umbes 11 korda. Statistiline keskmine põllumaa hektari hind läheneb Eesti 4 000 eurole. Tegelikkuses on jõudnud viljaka põllumaa  hektari hinnad teatud Eesti piirkondades 5 000 euro juurde ja tiheda konkurentsiga piirkondades pakutakse juba ka üle selle.

Tabel

Põllumees ei jaksa enam põllumaad osta

Põllumaa ostjate ring on muutunud ning põllumeeste asemel ostavad maid tihtipeale fondid ja muud investorid, kellel puudub otsene side põllumajandusega ja kes ajavad oma tehingutega ka üldise hinnataseme kõrgemale.

Põllumehed, kellel pole alati vabu vahendeid koheselt ja kiirelt võtta, on jäänud raskesse olukorda. Harvad ei ole juhud, kui põllumees jääb olulisest maatükist ilma, kuna ei suuda kohe tehinguks vajaminevat summat lauale panna. Siinkohal on probleemiks ka pankade pikad menetlusajad, kes põllumehi küll finantseerivad, aga teatud juhtudel ei suuda olla piisavalt operatiivsed.

AS Põlluvara esindaja Vello Teor on olnud valdkonnas aastaid ning teab ja tunneb valdkonda põhjalikult. „Meie kogemus ütleb samuti, et täna ei ole suurimad maa ostjad otseselt põllumajandustootmisega seotud. Pigem on ostjateks fondid ja muud ettevõtted, kes näevad põllumaas tulusat investeeringut ja kaitset inflatsiooni eest. Viimastel aastatel on põllumaa hinnad kõvasti kasvanud. Kes müüa soovib, sellele on situatsioon kasulik, kuid tavaostjale on hind krõbe. See tähendab ühtlasi seda, et kuigi põllumehed soovivad samuti osta, ei ole neil tihtipeale kohe selleks piisavat ressurssi võtta.“

Mis võiks olla põllumeestele abiks?

„Suuremad Eesti pangad on ettevaatlikud ja põllumehed on otsimas alternatiivseid finantseerimisallikaid olukordadeks kui panga pakutav pole piisav,” tunnistab peamiselt metsa- ja põllumaa tagatisel laenude andmisele orienteeritud finantsettevõtte LandCredit müügijuht Matis Kivila olukorda kommenteerides.

Eestis ja Lätis teravilja kasvatav Raimond Pihlap tunnistab, et põllumehel on alati olnud maad raske osta. “ Nii oli see meie esivanematel, kui nad talusid päriseks ostsid ja nii on see seda ka täna. Siinkohal on hea, et vajadusel on appi tulemas LandCredit, kus tuntakse valdkonda hästi ning ollakse pakkumise osas paindlikud ja kiired.“

„LandCrediti sooviks ei ole panku asendada vaid olla neile täienduseks ajakriitilistes olukordades,“ lisab Matis Kivila, „meie kaudu on võimalik laenu saada märksa kiiremini kui pangast. Samuti hindame tagatiseks tuleva maa ise, arvestades reaalselt turuhinda. Seetõttu võib klient meie kaudu saada sageli suurema finantseeringu. LandCrediti laenu kasutamine annab kliendile lisaaega läbirääkimisteks pankadega. Kuna LandCreditiga sõlmitud laenulepingu lõpetamine on lihtne ja ilma oluliste kuludeta, võib klient sobival võimalusel alati meie juurest edasi liikuda “.

Põllu- ja metsamaa tagatisel laenu pakkuv AS LandCredit on kiirelt arenev finantsettevõte, mille loomine sai aluse kohaliku põllu- ja metsamehe vajadusest hankida oma tegevuseks lisavahendeid. Pakutakse paindlikke kliendi vajadustest lähtuvaid finantseerimise lahendusi. Põllumajandusettevõtted kasutavad LandCreditit peamiselt maa ostuks, hooajatööde rahastamiseks ja PRIA toetuste sild- ja kaasfinantseeringuks.

Miks valida põllumaa ostu finantseerimiseks just LandCredit?

Laenusumma kuni 90% tagatise väärtusest. Tänu kogemustele oskame põllu- ja metsamaad õiglaselt väärtustada ja suudame pakkuda suuremat laenusummat.

Kiire taotlusprotsess. Teeme esmase pakkumise 1 tööpäeva jooksul ja vajadusel on võimalik tehingusse minna 5 tööpäeva jooksul.

Tagatise hindamine tasuta. Põllumaa ja metsakinnistute väärtuse hindamise viib läbi LandCredit ja Sinu jaoks on see tasuta.

Tagasimaksed vastavalt rahavoogudele. Pakume nii annuiteet- kui bullet-graafiku alusel laenu tagastamist, kuid võtame arvesse iga kliendi personaalseid vajadusi ja pakume ka teisi tagasimakse lahendusi.