MAALIISING

Nagu igasuguses ettevõtluses, nii ka põllumajanduses tuleb aeg-ajalt ette ajutisi aegu, kus napib rahalisi vahendeid. LandCredit soovitab finantsvahendite vajaduse korral maad jäädavalt mitte müüa, pakkudes lahendusena maa müüki tagasiostuõigusega.

Samuti võib tekkida olukord, kus põllumehel puuduvad vahendid uue kinnistu soetamiseks. Sellisel juhul soetab LandCredit antud kinnistu ning põllumehele jääb väljaostuõigus.

Esita taotlus ja küsi meilt pakkumine!

Metsa- ja põllumaa on stabiilne vara ning väärtus tulevastele põlvedele.

MAA MÜÜK TAGASIOSTUÕIGUSEGA

Olemasoleva maa puhul sõlmime notariaalse ostu-müügi lepingu, kus klient saab tehingu summa käibesse võtta ja maad edasi rentida. Võimaldame maa edaspidi kokkulepitud hinnaga tagasi osta, mille tagamiseks kanname Kinnistusraamatusse vastava eelmärke. Lepingu sõlmime kuni viieks aastaks. Igal ajal võib lepingu lõpetada ja kinnistu tagasi osta.

MAA OST VÄLJAOSTUÕIGUSEGA

Aitame osta tootmiseks vajaliku põllumaa, mille rendime kliendile tagasi. Sõlmime notariaalse ostu-müügi lepingu ja võimaldame maa edaspidi kokkulepitud hinnaga meilt välja osta, mille tagamiseks kanname Kinnistusraamatusse vastava eelmärke. Lepingu sõlmime kuni viieks aastaks. Igal ajal võib lepingu lõpetada ja kinnistu välja osta.